Areal Metra a.s.


Areal Metra a.s. je společnost dříve nesoucí obchodní firmu METRA BLANSKO a.s.

V současnosti je hlavní činností společnosti Areal Metra a.s. pronájem nebytových prostor umístěných v areálu na adrese: Pražská 2536/7, 678 01 Blansko

Pro naši aktuální nabídku nás prosím neváhejte kontaktovat.

tel. číslo: +420 736 176 222
email: kucerova@arealmetra.cz


Kontakt
Areal Metra a.s.
Pražská 2536/7
678 01 Blansko
IČ: 15546110
Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krájským soudem v Brně, oddíl B, vložka 396


Aktuálně v nabídce

Prodej pozemků a budov

Pronájem nebytových prostor

Informace pro akcionáře společnosti Areal Metra a.s. (IČ: 15546110)


3.3.2017 - Veřejný návrh smlouvy na koupi účastnických cenných papírů

8.9.2015 - Oznámení o prohlášení akcií za neplatné

6.3.2015 - Oznámení dne uplatnění práva na dorovnání

22.1.2015 - Oznámení o dodatečné lhůtě k předložení akcií společnosti METRA BLANSKO a.s.

5.1.2015 - Informace pro akcionáře společnosti METRA BLANSKO a.s. o přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům a výplatě protiplnění

15.10.2014 - Informace pro akcionáře společnosti METRA BLANSKO a.s. o závěrech řádné valné hromady konané dne 10. října 2014

6.10.2014 - Oznámení o protinávrhu akcionáře

22.9.2014 - Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti METRA BLANSKO a.s., která se bude konat dne 10. října 2014 od 10:00 v sídle společnosti, na adrese Blansko, Pražská 1602/7, 678 49

22.9.2014 - Jednací a hlasovací řád k bodu č. 2 pořadu jednání VH METRA BLANSKO a.s. konané dne 10. října 2014

13.6.2014 - Oznámení o protinávrhu akcionáře

22.5.2014 – Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013 společnosti METRA BLANSKO a.s.

22.5.2014 – Výroční zpráva 2013 společnosti METRA BLANSKO a.s.

22.5.2014 – Řádná účetní závěrka k 31.12.2013 společnosti METRA BLANSKO a.s.

22.5.2014 - Pozvánka na řádnou valnou hromadu

22.5.2014 - Návrh jednacího řádu

22.5.2014 - Návrh nových stanov

LDS – Areal Blansko LDS a.s.

PPLDS souhrn
PPLDS příloha 1
PPLDS příloha 2
PPLDS příloha 3
PPLDS příloha 4
PPLDS příloha 5
PPLDS příloha 6
Ceník